Missie en visie RSFA

Rising Star Football Academy is een organisatie die een unieke voetbalopleiding aanbiedt aan meiden en jongens van 5 jaar tot 19 jaar. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige trainingen en zorgen voor plezier bij deelnemers. Wij zijn sociaal en maatschappelijk betrokken bij onze klanten en realiseren op deze manier een kindvriendelijke leeromgeving.

Missie voetbal opleiding

Rising Star Football Academy richt zich tijdens alle activiteiten op het functionele en technische ontwikkeling van een jeugdvoetballer met talent en zonder talent. Wij richten ons zelf op alle aspecten van het voetbalspel, zowel tactisch als technisch. Het zou een illusie zijn om enkel en alleen toptalenten voort te brengen, maar het is geen illusie om iedereen op zijn of haar eigen niveau naar de hoogste trede te tillen. En dat is nou net wat we samen met de deelnemer willen bereiken. Dit kan echter alleen als de deelnemer plezier in hetgeen heeft wat hij of zij doet, plezier staat daarom ook hoog in het vaandel bij Rising Star Football Academy

Visie voetbal opleiding

Rising Star Football Academy is een begrip geworden binnen het Nederlandse voetbal, waarbij de eigen identiteit van de voetbalschool het begrip Rising Star Football Academy extra kracht geeft. De leden van Rising Star Football Academy moeten altijd Strijdvaardig zijn en dit moeten de spelers ook uitstralen met als uiteindelijk doel presteren. Plezier is een belangrijke factor binnen het voetbal, de jeugd wordt geleerd plezier te hebben omdat dit uiteindelijk de prestaties positief beïnvloedt. Tevens streeft Rising Star Football Academy naar een pedagogisch en sociaal leerklimaat. Er wordt goed nagedacht over hoe Rising Star Football Academy de spelers wil en kan opleiden

Ontwikkeling van de staf

Iedere Rising Star (professional en vrijwilliger) voldoet aan en dient te handelen volgens de volgende vijf P’s:

  • Passie
  • Professionaliteit
  • Plezier
  • Prestatie
  • Progressie

Rising Star Football Academy ie een lerende organisatie die al jaren spelers op een goede wijze ontwikkelt om in te kunnen stromen in het betaalde voetbal of naar hun niveau. Dit kunnen er echter altijd meer zijn en/of van een beter niveau, zodat de overstap nog beter verloopt. Er dient dan ook altijd kritisch gekeken te blijven worden naar het proces en uiteindelijk naar het resultaat van de opleiding. Rising Star Football Academy dient altijd bezig te zijn met verbetering en/of vernieuwing van het beleid en er voor te zorgen dat dit structureel is geborgd.